gyereknapi instagram nyereményjáték szabályzata

1. Szervezők

A ZumyZoom (gyerek_fenykepezogepek Instagram oldal), a Mesevilághabbal (mesevilaghabbal Instagram oldal) és Juhászné Láng Anita (langanita Instagram oldal) (továbbiakban: Szervezők) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag 18. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy, nyilvános profillal vehet részt, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

A Játékban való részvételhez szükséges a Szervezők által a https://www.instagram.com/gyerek_fenykepezogepek/,  https://www.instagram.com/mesevilaghabbal/ és https://www.instagram.com/langanita/ oldalakon posztolt játékfelhívás utasításait követni.

1.1 A Játékban való részvétel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A játékos tudomásul veszi, hogy a részvételi feltételek teljesítése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására nem hivatkozhat. Amennyiben a játékos a jelen játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

2. A Játék menete, sorsolás időpontja és nyereménye

2.1 A nyereményjáték ideje:

A játék időtartama: 2023.08.01 (kedd), 18:00 órakor kezdődik, és 2023.08.06. (vasárnap), 23:59 óráig tart.

2.2 A nyereményjáték menete:

  • Kövesd be a ZumyZoom, a Mesevilághabbal és Juhászné Láng Anita Instagram oldalát.
  • Like-old a posztot
  • Jelöld meg kommentben legalább egy ismerősödet, aki örülne a nyereménynek.

2.3 Örülünk, ha a nyereményjátékot megosztod, de ez nem feltétele a játékban való részvételnek.

2.4 A Játék nyereménye: 1 (azaz EGY) fő részére, 1 (azaz EGY) db ZumyZoom Állati jó fényképezőgép a nyertes által választott dizájnban (https://zumyzoom.hu/termekkategoria/allatijo-fenykepezogep/), és 1 (azaz EGY) Mesevilághabbal letölthető Madaras dobble, dominó és poszter játékcsomag pdf-ben. A ZumyZoom Állati jó fényképezőgépet kizárólag Magyarország területére postázzuk Foxpost csomagpontra, vagy GLS házhozszállítással.

2.5 A nyeremény sorsolása és a nyertes nevének (IG felhasználói nevének) közzététele a játék lezárultát követő 48 órán belül történik az adott Instagram poszt hozzászólásában.

3. Adategyeztetés

3.1 A játék nyertesének privát messenger üzenetben kell válaszolnia a szervezőknek és megadnia teljes nevét, valamint postacímét vagy a kiszállításhoz használandó Foxpost csomagpontot.

3.2 A Játék nyereményét csak olyan Játékos nyerheti és kaphatja meg, aki a Játék időtartama alatt és a sorsolás időpontjában is még élő Instagram regisztrációval rendelkezik.

4. A Játékban részt vevő személyek

4.1 A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 4 HÉTEN belül (2023.05.22-ig) sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervezők a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudják biztosítani.

4.2 A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

4.3 A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. Szervezőt a Nyeremény átadásán és esetleges adóvonzata kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli.

4.4 A nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:

  • nem múlt el 18 éves;

  • a Lebonyolító megkeresésére 4 HÉTEN belül (2023.05.22-ig) nem válaszol;

  • nem lehet felvenni a nyertessel privát üzenet formájában a kapcsolatot;

  • a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni;

  • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

  • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;

  • jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti.

4.5 A Játékból ki vannak zárva a ZumyZoom, a Mesevilághabbal és Juhászné Láng Anita dolgozói, és ezen személyek Ptk., 8.1 §.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

5. Nyereményjátékot Szervező Rendelkezések

5.1 Szervezők a jelen játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartják. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. A játékban csak olyan hozzászólás (komment) vehet részt, amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, személyes és egyéb jogot, illetve jogszabályt nem sért. Nem sérti a szervezők jó hírnevét és üzleti érdekeit, vagy bármilyen módon sértő lehet. Ilyen eset a Szervezők mindennemű felelősségét kizárja.

5.2 A Szervezők nem vállalnak felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt az Instagram oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el, illetve a sorsoláshoz szükséges adatok nem nyerhetők ki. A Szervezők az e bekezdésben leírtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárják.

5.3 Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

5.4 A Szervezők a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállalnak szavatosságot, irányadó jog a magyar jog.

5.5 A Szervezők fenntartják a jogot, hogy kizárják minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervezők által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. Ez promóció nem az Instagram szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve.

6. Adatvédelmi tájékoztató

6.1 A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Minden adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységéért tartozik felelősséggel. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

6.2 A Szervezők a nyertes Játékos IG felhasználónevét, illetve annak a nyertes azonosítására alkalmas részletét teszik közzé a szervezők Instagram oldalán.

A nyereményjátékot sem a Facebook, sem az Instagram semmilyen módon nem szponzorálta.

ZumyZoom & Mesevilághabbal & Juhászné Láng Anita

Budapest

2023.08.01.